Aartsvader Abraham

Ohel Abraham (‘Tent van Abraham’) is in Rotterdam opgericht om het voorbeeld van aartsvader Abraham op te volgen. Abraham stond open voor alle grote levensvragen en wilde zijn joodse kennis doorgeven aan iedereen die belangstelling had (Beresjiet 9:8-17). Het jodendom richt zich niet alleen tot Joden, maar heeft een universele boodschap voor de gehele mensheid.

Daarnaast was Abraham een warme, gastvrije gastheer die iedereen altijd welkom liet voelen (Beresjiet 18:1-18). Bij Ohel Abraham is iedereen altijd welkom. Het joodse denken heeft zowel voor Joden als voor andersgelovigen en niet-gelovigen levenswijsheid te bieden, zonder enige noodzaak tot ‘bekering’. De tent van Abraham staat altijd open!

Joods Rotterdam

Ohel Abraham wil met zijn activiteiten de rijke Joodse geschiedenis van Rotterdam doen voortleven, die begon met Abraham de Pinto (1611-1678), stichter van de eerste Joodse gemeente in Rotterdam. Deze Joodse filantroop was stichter van een Joods leerhuis, genaamd Jesjiba de los Pintos, dat in zijn tijd wereldberoemd was. Ook kocht hij de eerste Joodse begraafplaats in Rotterdam. Het is de overtuiging van de Ohel Abraham dat de klassiek-Sefardische oriëntatie op het jodendom de contemporaine mens veel te bieden heeft.

Daarnaast wil Ohel Abraham bijdragen aan het versterken van de huidige Joodse infrastructuur in Rotterdam. We zouden bijvoorbeeld graag zien dat koosjer eten in Rotterdam makkelijker wordt.

Beet midrasj

Ohel Abraham streeft er niet naar om een Joodse gemeente (kehila) te zijn, maar wil als joods leerhuis (beet midrasj) aanvullend en ondersteunend functioneren op de twee bestaande Joodse gemeenten in Rotterdam. Onze educatieve activiteiten stemmen wij af op het bestaande aanbod van de orthodox-Joodse gemeente in Rotterdam.

Op dit moment bieden we bijvoorbeeld wekelijkse bijeenkomsten en online joods onderwijs aan, ondersteunen wij studiegroepen en organiseren wij verschillende soorten evenementen. We hebben voor mannen en vrouwen aparte studie-activiteiten. Daarnaast geven wij ook (individueel) advies over joodse studieboeken en zijn wij te boeken voor lezingen over het jodendom. Onze bezoekers zijn met name geïnteresseerd in Bijbelse en buiten-Bijbelse bronnen en bewijzen voor de Mondelinge Leer.

Noachieten

In onze beet midrasj hebben we een uniek opleidingsprogramma voor mensen die willen leren leven volgens de Tora, zonder de keus te maken om Joods te worden. In hoeverre gelden bijvoorbeeld de spijswetten die we in de Tora vinden voor noachieten?

Op dit moment zijn noachieten nog geen bekend fenomeen in Joods Nederland maar geïnteresseerden zijn bij ons van harte welkom. Voor noachieten kunnen wij huwelijken sluiten en besnijdenissen verzorgen.

Joods worden

Er zijn ook mensen die Joods willen worden, nadat zij bijvoorbeeld de noachitische leefwijze verkend hebben. Wij helpen dan ook met advies over Joodse studie en kennismaking met rabbijnen. Het is mogelijk om lessen te volgen ter voorbereiding op gioer.

Voor diegenen die gioer willen doen in Nederland verwijzen wij op dit moment nog door naar lokale orthodox-Joodse gemeenten. Het is op dit moment echter niet eenvoudig om gioer te doen en alleen met veel overtuiging en geduld is dit een haalbare zaak. Voor meer informatie over de achtergronden hiervan kun je terecht op jewishideas.org.

Joodse identiteit

Er zijn veel Joden in Rotterdam en omgeving die weinig kennis hebben van het jodendom, zoals bijvoorbeeld over de joodse plicht om te bidden op de juiste tijden. Vaak is dit een onbedoeld gevolg van gemengde huwelijken waarbij een partner minder of geen kennis heeft van het jodendom. Wij zijn het eens met die Joodse geleerden die stellen dat dergelijke echtparen verwelkomd moeten worden in de Joodse gemeenschap en bij Torastudie.

Voor deze mensen geven wij op toegankelijke wijze verdere informatie over onder andere Sjabbat, de Joodse feestdagen, koosjer eten en andere thema’s in het jodendom.

Maimonides

In het joodse leerhuis Ohel Abraham concentreren we ons op een benadering van het jodendom die zoveel mogelijk steunt op de menselijke rationaliteit en de vroegste Joodse bronnen. Het is om deze reden dat de Joodse denker Maimonides (1138–1204) een zeer grote plaats inneemt in het joodse curriculum van beet midrasj Ohel Abraham.

Maimonides is namelijk niet alleen de eerste Joodse geleerde die de Joodse wet (halacha) heeft gecodificeerd in zijn Misjnee Tora (‘Herhaling van de Tora’), maar is ook hét voorbeeld van de rationele benadering in het jodendom dankzij zijn filosofische werk Moree Neboechiem (‘Gids der verdoolden’). Maimonides was een voorstander van bezoek aan de Tempelberg waarop spoedig de derde tempel herbouwd zal worden, IJ”H.

Rabbijn Bar-Ron

In ons streven de authentieke, joodse traditie te ontdekken en presenteren, zoals deze zichtbaar was voor de rampen van ballingschap, ontvangen we intensieve begeleiding van Beth Midrash Ohel Moshe in Beet Sjemesj. Dit joodse leerhuis staat onder inspirerende leiding van rabbijn Bar-Ron, die met behulp van zijn achtergrond in de antropologie de mondelinge overlevering vanaf Sinai bestudeert. Zijn werk ontvangt veel steun in de rabbinale wereld.

Rabbijn Bar-Ron verzorgt tevens online lessen voor onze gevorderde studenten. Rabbijn Bar-Ron komt jaarlijks naar Rotterdam om lezingen te verzorgen, waarbij het mogelijk is om zijn boeken te kopen.

Samenleven is samen doen

Ohel Abraham wil lokaal en concreet een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van de stad Rotterdam door participatie aan interreligieuze dialoog en het ontplooien van sociale activiteiten (Jirmejahoe 29:4-7). Suggesties en initiatieven zijn welkom!

Rabbinale steun uit Jeruzalem

Beet midrasj Ohel Abraham wordt door rabbijnen en instituten gesteund die bekend zijn met de Sefardisch-joodse traditie en het noachitische gedachtegoed, zoals Midrash Sephardi van rabbijn Kassin, Noahide World Center van rabbijn Cherki, Diaspora Yeshiva van rabbijn Goldstein en Beth Midrash Ohel Moshe in Beet Sjemesj onder leiding van rabbijn Bar-Ron. Rabbijn Cherki heeft voor dit Rotterdams-Joodse initiatief een aanbevelingsbrief geschreven.

Vrijwilligers

Zowel het bestuur als de gastsprekers zetten zich kosteloos in als vrijwilliger voor beet midrasj Ohel Abraham. Meer en meer bezoekers melden zich ook als vrijwilliger aan voor dit joodse leerhuis in Rotterdam. Natuurlijk kunnen wij niet van de wind leven en roepen wij bezoekers en sympathisanten op te helpen investeren in de groei van joods Rotterdam zodat wij steeds meer activiteiten kunnen organiseren. Veel dank voor je steun!

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten meld je dan aan op onze nieuwsbrief.