Tora-principes

110 of 42 items

Messiaanse tijdperk ongemerkt van start?

door Sefanja

Dertien fundamenten van de Rambam: deel 12

Het twaalfde principe zegt dat er een messiaans tijdperk komt: wereldvrede. Op dit moment staat de vacature van messias echter nog open. De voorwaarden om als messias erkend te worden, zijn onder andere:1 Koning uit het huis van Dawied Studeert Tora Leeft de mitswot (geboden) na zoals Dawied Moedigt Israël aan om de mitswot te […]

Welvaart: een uitnodiging voor de toekomende wereld

door Sefanja

Dertien fundamenten van de Rambam: deel 11

Het elfde principe zegt dat er bestraffing en beloning is. De grote beloning is het leven in de toekomende wereld. De straf is vernietiging. Freud, Binet, Skinner en Einstein Maar hoe rechtvaardig is deze straf en beloning? Want volgens Freud worden wij gedreven door onbewuste drijfveren die ontstaan zijn in onze jeugd. Binet laat ons […]

Waarom staat God toe dat slechte mensen gelukkig zijn?

door Sefanja

Dertien fundamenten van de Rambam: deel 10

Het tiende principe zegt dat de Eeuwige de daden van mensen kent. Sommigen begingen een oude vergissing: Wat voor beelden? Waarom zouden ze dat gedacht kunnen hebben? Misschien dachten ze: er zijn maar twee mogelijkheden: Of de Eeuwige kent individuen. In dat geval: Of de Eeuwige regelt menselijke zaken perfect. Of de Eeuwige wil menselijke […]

Wel een nieuw verbond, geen nieuwe wet

door Sefanja

Dertien fundamenten van de Rambam: deel 9

Het negende principe zegt dat de Tora (de instructie van de Eeuwige) volledig is, vandaar dat Mosjee (Mozes) zegt: Dat betekent dat we de Tora niet mogen vervangen door een ‘nieuw verbond’, behandelen als ‘vervuld’ of verrijken met een ‘nieuw gebod’. Logisch, want: Nieuw verbond Jirmejahoe (Jeremia) spreekt van een nieuw verbond, maar dat betekent […]

De Tora heeft geen klinkers

door Sefanja

Dertien fundamenten van de Rambam: deel 8

Het achtste principe zegt dat de Tora zoals Jisraëel die vandaag de dag heeft, volledig van goddelijke oorsprong is, dat ze compleet en intact is, ongewijzigd sinds de tijd van Mosjee (Mozes), in een onafgebroken keten overgedragen. Dit geldt voor zowel de geschreven als de mondelinge Tora. De Tora is ongevocaliseerd, kent geen klinkers. In […]

Het bewijs van Mosjees profetie

door Sefanja

Dertien fundamenten van de Rambam: deel 7

Mosjee (Mozes) verschilt fundamenteel van alle andere profeten. De functie van de profeten die na Mosjee kwamen, was enkel en alleen om Jisraëel te herinneren: Zelf konden zij geen nieuwe wetten openbaren want de Tora ‘is niet in de hemel’ (Deuteronomium 30:12). Wat maakte Mosjee zo bijzonder? Drie dingen: Voor wat de eerste eigenschap betreft, […]

Profeten: serieuze analfabeten of vrolijke genieën?

door Sefanja

Dertien fundamenten van de Rambam: deel 6

Het zesde fundament zegt dat het fenomeen ‘profetie’ bestaat. Vroeger dacht ik dat Hasjeem bij voorkeur ongeleerde personen selecteerde (met altijd een simpel beroep) om zijn boodschap te verkondigen en de toekomst te voorspellen, en dat deze personen altijd heel serieus waren. De Rambam schetst een radicaal ander beeld. Volgens hem is profetie een haast […]

Paulus erkent de ‘vaderlijke gewoonten’

door Ariel

De Mondelinge Leer in de Bijbel: deel 17

Dan wil ik als laatste nog wijzen op de woorden van Paulus in Handelingen 28:17. Hij zegt daar dat hij niets gedaan heeft tegen het volk ‘of de vaderlijke gewoonten’. Men zou kunnen stellen dat Paulus daarmee ‘gewoon’ de wet van Mosjee op het oog heeft zonder te refereren aan een bestaande mondelinge traditie. Dat […]

Niet in de Tora maar toch ‘van Mosjee’?

door Ariel

De Mondelinge Leer in de Bijbel: deel 16

De tweede aanwijzing naar de mondelinge leer in de weergave van het apostelconvent in Handelingen 15 is te vinden in de argumentatie van Jakobus: Wat betekent deze grammaticaal niet correcte en mede daardoor moeilijk te begrijpen zin? Wat het in ieder geval niet kan betekenen, is dat gelovigen uit de heidenen, wanneer zij uit de […]

Noachitische geboden in het ‘Nieuwe Testament’

door Ariel

De Mondelinge Leer in de Bijbel: deel 15

Dan wil ik vervolgens stilstaan bij het zogenaamde apostelconvent waarvan verslag gedaan is in Handelingen 15. Ik meen dat er een tweetal aanwijzing naar de mondelinge leer te vinden is in hetgeen daar opgetekend is. In de eerste plaats wordt door de apostelen daar de volgende stellingname betrokken: alle Joden (gelovig in Jezus of niet) […]