Joodse feesten en vasten

9 items

De Megila, Roet en Chag Sjaboeot

door Eliav

Het wekenfeest Sjaboeot is zo nauw verbonden met het Paasfeest dat het oorspronkelijk ook de naam Atseret (d.w.z. slot) draagt,1 welke niet te verwarren is met de slotdag van het Loofhuttenfeest: Chag Haätseret. De periode tussen Pesach en Sjaboeot wordt gekenmerkt door de graanoogst welke in deze jaargetijde in volle gang is. Oogst brengt blijdschap met zich mee […]

Is Chanoeka een Bijbels feest?

door Sefanja

Niet ingesteld door Mosjee Het Griekse Testament heeft in het Tora-jodendom geen status maar het kan soms wel een interessante inkijk bieden in de gedachtenwereld van tweeduizend jaar geleden. In het boek Johannes staat bijvoorbeeld: Waarom vierden deze Joden het Loofhuttenfeest (Hebreeuws: Soekot)? Omdat die opdracht meer dan duizend jaar daarvoor gegeven was door Mosjee […]

Chag Hapesach

door Gastblogger

Chag Hapesach is een feest dat gevierd wordt in het voorjaar, in de maand nisan (rond april). Het is een feest waarin men herdenkt dat het volk Israël 3300 jaar geleden, na jarenlange slavenarbeid, door de Eeuwige werd bevrijd uit Egypte, en onder leiding van Mosjee wegtrok. Het feest wordt in de Tora het feest […]

Taäniet Ester

door Gastblogger

Taäniet Ester is een traktaat uit de Misjna en de Talmoed, het negende traktaat van het deel Moëed. Het bestaat uit vier hoofdstukken en behandelt de voorschriften inzake de vastendagen. Taäniet Ester handelt over de voorschriften aangaande Poeriem, het feest waarop het dekreet op last van Haman om alle Joden in het Perzische rijk te […]

Vond het Proces van Neurenberg plaats op Esters verzoek?

door Sefanja

Aanstaande woensdagavond begint Poeriem, een feest waarin Joden de gebeurtenissen in het boek Ester vieren. In het negende hoofdstuk zegt de koning tegen Ester: Twee dingen vallen hier op: Koning Ahasveros stelt normaal grenzen aan zijn beloften: ‘de helft van mijn rijk’ (Ester 7:2). De zonen van Haman waren al dood, waarom dan hun lijken […]

Asara Betebet – hoe zat het ook alweer?

door Meïr

De tiende dag van de Hebreeuwse maand tebet is volgens de Joodse traditie een vastendag. Dit vasten is mede bedoeld om het beleg van Jeroesjalajiem door Nebuchadnezzar II van Babylonië te gedenken. Zoals in Melachiem (Koningen) 2 te lezen is, begon op deze dag het beleg dat 2,5 jaar later culmineerde in de vernietiging van […]

Sjaboeot – hoe zat het ook alweer?

door Mattityahu

Vanaf Pesach wordt zeven weken lang de omer geteld tot aan Sjaboeot. De vijftigste dag is Sjaboeot, wat Wekenfeest betekent. In Israël duurt Sjaboeot één dag. Buiten Israël wordt het twee dagen gevierd. Sjaboeot is één van de drie pelgrimsfeesten, naast Pesach en Soekkot. Ook moet u voor uzelf het Wekenfeest houden, dat is het […]

Poeriem – hoe zat het ook alweer?

door Mattityahu

In de vijfde eeuw voor de gewone jaartelling leeft het volk Jisraël in ballingschap. De koning van het rijk waar zij verblijven was Achasjverosj. Op een dag besluit hij een groot feestmaal aan te richten waar hij zijn vrouw laat opdraven. Hij wil pronken met haar schoonheid. Zij weigert te komen en er wordt besloten […]

Chanoeka – hoe zat het ook alweer?

door Mattityahu

Ruim tweeduizend jaar geleden, nog voordat de Romeinen over Israël heersten, werd Israël overheerst door de (Seleucidische) Grieken. De Grieken onderdrukten Joden vanwege hun geloof. Ze ontheiligden de tempel en gingen zelfs zover dat ze een varken offerden op het altaar in de Beet Mikdasj (de tweede tempel). Een varken, een onrein dier. Voor veel […]