Blog

110 of 149 items

De Megila, Roet en Chag Sjaboeot

door Eliav

Het wekenfeest Sjaboeot is zo nauw verbonden met het Paasfeest dat het oorspronkelijk ook de naam Atseret (d.w.z. slot) draagt,1 welke niet te verwarren is met de slotdag van het Loofhuttenfeest: Chag Haätseret. De periode tussen Pesach en Sjaboeot wordt gekenmerkt door de graanoogst welke in deze jaargetijde in volle gang is. Oogst brengt blijdschap met zich mee […]

Ohel Abraham op YouTube?

door Bestuur

Sjalom lieve mensen, In de afgelopen vijf jaar hebben we veel lessen verzorgd, zowel door eigen docenten als gastsprekers uit Israël. We hebben bijvoorbeeld rabbijnen Cherki en Choban van Noahide World Center, rabbijn Bar-Ron van Ohel Moshe in Bet Sjemesj, rabbijn Bar-Hayim van Machon Shilo in Jeruzalem, rabbijn Abel van de Princes Road Synagogue en […]

De Bijbel en de leeftijd van het universum

door Sefanja

Jodendom en wetenschap: deel 6

Blogserie: Jodendom en wetenschapJodendom en wetenschap onverenigbaar?Is God onwetenschappelijk?Zijn Bijbelse wonderen bovennatuurlijk?Waarom de wereld met zoveel woorden geschapen isScheppingsverhaal: letterlijk of figuurlijk?De Bijbel en de leeftijd van het universumOude aarde Er zijn veel aanwijzingen dat de aarde ouder is dan een paar duizend jaar, zoals: Oude bomen IJskernen Warven Plaatbewegingen en poolomkeringen Voor een meer […]

Heeft de staat Israël religieuze betekenis?

door Meïr

Op zondag 11 september 2016 gaf rabbijn Bar-Hayim, hoofd van het instituut Machon Shilo, twee lezingen voor benee Jisraëel en benee Noach in beet midrasj Ohel Abraham te Rotterdam: Religie en de seculiere staat Israël: profetie in vervulling? De Joodse staat volgens de Tora: herbouw van de Tempel? Rabbijn Bar-Hayim is een groot Talmoedgeleerde die […]

Is Chanoeka een Bijbels feest?

door Sefanja

Niet ingesteld door Mosjee Het Griekse Testament heeft in het Tora-jodendom geen status maar het kan soms wel een interessante inkijk bieden in de gedachtenwereld van tweeduizend jaar geleden. In het boek Johannes staat bijvoorbeeld: Waarom vierden deze Joden het Loofhuttenfeest (Hebreeuws: Soekot)? Omdat die opdracht meer dan duizend jaar daarvoor gegeven was door Mosjee […]

Geen mezoeza voor een schuur of winkel

door Meïr

Heeft een schuur of winkel een mezoeza nodig? Zoals we in een vorige blogpost lazen, noemt de Rambam tien factoren waaraan een ruimte moet voldoen om een mezoeza te krijgen: Als we kijken naar de eerste zes criteria lijkt dat te wijzen richting een verplichting voor een mezoeza, ook voor een ruimte die gebruikt wordt […]

Nooit een mezoeza voor een soeka

door Meïr

Zoals ik eerder heb beschreven, is er volgens de Rambam geen mezoeza vereist voor een soeka. Volgens de Rif (Hilchot Mezoeza) is er ook geen mezoeza vereist voor een soeka: De Maran is het hier ook mee eens in zijn Sjoelchan Aroech, Joree Dea 286:11, waarover meer in een andere blog. Ook Chacham Toledano is […]

PERSBERICHT: Niet-Joden beloven trouw aan Joodse opdrachten

door Bestuur

Zondag 28 augustus hebben 25 niet-Joden ten overstaan van een rabbinaal panel in Rotterdam hun trouw beloofd aan ‘de zeven opdrachten voor alle mensen’, de zogenaamde ‘noachitische geboden’, die onder andere gaan over respect voor leven, eigendom en dieren. Het evenement trok meer dan 70 bezoekers uit zeven verschillende landen. De ceremonie stond onder leiding […]

PERSBERICHT: Joodse intentieverklaring voor niet-Joden

door Bestuur

Op zondag 28 augustus 2016 zullen tijdens een internationaal seminar in het Joodse leerhuis Ohel Abraham in Rotterdam een aantal niet-Joden ten overstaan van een rabbinaal panel een intentieverklaring (https://ohel-abraham.nl/wp/de-7/noachitische-eed) afleggen waarin zij de zeven opdrachten (https://ohel-abraham.nl/wp/de-7) voor de hele mensheid van het Jodendom op zich nemen. Door deze unieke ceremonie (https://www.youtube.com/watch?v=ReohnzqolLk) geven zij openlijk […]

Scheppingsverhaal: letterlijk of figuurlijk?

door Sefanja

Jodendom en wetenschap: deel 5

Blogserie: Jodendom en wetenschapJodendom en wetenschap onverenigbaar?Is God onwetenschappelijk?Zijn Bijbelse wonderen bovennatuurlijk?Waarom de wereld met zoveel woorden geschapen isScheppingsverhaal: letterlijk of figuurlijk?De Bijbel en de leeftijd van het universumWaarom letterlijk Waarom is er bij gelovigen soms weerstand tegen het idee van een oeroud universum? Vermoedelijk omdat ze het belangrijk vinden om de Tora, inclusief het […]