Blog posts door Sefanja

110 of 41 items

De Bijbel en de leeftijd van het universum

door Sefanja

Jodendom en wetenschap: deel 6

Oude aarde Er zijn veel aanwijzingen dat de aarde ouder is dan een paar duizend jaar, zoals: Oude bomen IJskernen Warven Plaatbewegingen en poolomkeringen Voor een meer volledige opsomming, zie RationalWiki. Maar spreekt dat niet de letterlijke interpretatie van het scheppingsverhaal tegen? Wetenschap en Tora-interpretatie Volgens Saadia Gaon mag een Toratekst niet letterlijk geïnterpreteerd worden […]

Is Chanoeka een Bijbels feest?

door Sefanja

Niet ingesteld door Mosjee Het Griekse Testament heeft in het Tora-jodendom geen status maar het kan soms wel een interessante inkijk bieden in de gedachtenwereld van tweeduizend jaar geleden. In het boek Johannes staat bijvoorbeeld: Waarom vierden deze Joden het Loofhuttenfeest (Hebreeuws: Soekot)? Omdat die opdracht meer dan duizend jaar daarvoor gegeven was door Mosjee […]

Scheppingsverhaal: letterlijk of figuurlijk?

door Sefanja

Jodendom en wetenschap: deel 5

Waarom letterlijk Waarom is er bij gelovigen soms weerstand tegen het idee van een oeroud universum? Vermoedelijk omdat ze het belangrijk vinden om de Tora, inclusief het scheppingsverhaal, letterlijk te interpreteren. Want als je de letterlijke interpretatie loslaat, passen wij ons niet meer aan aan de Tora, maar de Tora aan ons. Daarmee verliest de […]

Waarom de wereld met zoveel woorden geschapen is

door Sefanja

Jodendom en wetenschap: deel 4

God zei … In het scheppingsverhaal lezen wij meer dan eens: ‘God zei: …, en het was er.’ De Talmoed merkt daarover op: De tien scheppingswoorden kunnen opgevat worden als een keten van oorzaak en gevolg, in plaats van één enkel en onbegrijpelijk moment van creatie. In de TED Talk hieronder betoogt David Christian vrijwel […]

Zijn Bijbelse wonderen bovennatuurlijk?

door Sefanja

Jodendom en wetenschap: deel 3

In de Talmoed, Sjabbat 53b, staat het verhaal van een man wiens vrouw overleden was, en zonder vrouw kon hij zijn pasgeboren baby geen eten geven. Daarom gebeurde er voor hem een wonder zodat zijn kind toch te eten had. Rav Joseef prees de man omdat speciaal voor hem een wonder was gebeurd, maar Abaje […]

Vond het Proces van Neurenberg plaats op Esters verzoek?

door Sefanja

Aanstaande woensdagavond begint Poeriem, een feest waarin Joden de gebeurtenissen in het boek Ester vieren. In het negende hoofdstuk zegt de koning tegen Ester: Twee dingen vallen hier op: Koning Ahasveros stelt normaal grenzen aan zijn beloften: ‘de helft van mijn rijk’ (Ester 7:2). De zonen van Haman waren al dood, waarom dan hun lijken […]

Is God onwetenschappelijk?

door Sefanja

Jodendom en wetenschap: deel 2

Nu we weten dat onweer en aardbevingen niet rechtstreeks veroorzaakt worden door een goddelijk wezen maar door elektriciteit en tektoniek, lijkt het alsof de wetenschap God heeft vervangen. In werkelijkheid heeft de wetenschap geen verklaring gegeven maar de vraag slechts verschoven: wie of wat veroorzaakt het bestaan van elektriciteit en tektoniek, van natuurwetten in het […]

Jodendom en wetenschap onverenigbaar?

door Sefanja

Jodendom en wetenschap: deel 1

Veel mensen denken dat jodendom onverenigbaar is met evolutietheorie en cosmologie (de gedachte dat het universum veel ouder is dan een paar duizend jaar). Het jodendom komt op hen over als anti-wetenschappelijk en bang voor de wereld, waardoor het inboet aan geloofwaardigheid. Dit beeld is verklaarbaar: net als vanuit andere religies ontstond ook in sommige […]

Messiaanse tijdperk ongemerkt van start?

door Sefanja

Dertien fundamenten van de Rambam: deel 12

Het twaalfde principe zegt dat er een messiaans tijdperk komt: wereldvrede. Op dit moment staat de vacature van messias echter nog open. De voorwaarden om als messias erkend te worden, zijn onder andere:1 Koning uit het huis van Dawied Studeert Tora Leeft de mitswot (geboden) na zoals Dawied Moedigt Israël aan om de mitswot te […]

Welvaart: een uitnodiging voor de toekomende wereld

door Sefanja

Dertien fundamenten van de Rambam: deel 11

Het elfde principe zegt dat er bestraffing en beloning is. De grote beloning is het leven in de toekomende wereld. De straf is vernietiging. Freud, Binet, Skinner en Einstein Maar hoe rechtvaardig is deze straf en beloning? Want volgens Freud worden wij gedreven door onbewuste drijfveren die ontstaan zijn in onze jeugd. Binet laat ons […]