Blog posts door Meïr

110 of 33 items

Heeft de staat Israël religieuze betekenis?

door Meïr

Op zondag 11 september 2016 gaf rabbijn Bar-Hayim, hoofd van het instituut Machon Shilo, twee lezingen voor benee Jisraëel en benee Noach in beet midrasj Ohel Abraham te Rotterdam: Religie en de seculiere staat Israël: profetie in vervulling? De Joodse staat volgens de Tora: herbouw van de Tempel? Rabbijn Bar-Hayim is een groot Talmoedgeleerde die […]

Geen mezoeza voor een schuur of winkel

door Meïr

Heeft een schuur of winkel een mezoeza nodig? Zoals we in een vorige blogpost lazen, noemt de Rambam tien factoren waaraan een ruimte moet voldoen om een mezoeza te krijgen: Als we kijken naar de eerste zes criteria lijkt dat te wijzen richting een verplichting voor een mezoeza, ook voor een ruimte die gebruikt wordt […]

Nooit een mezoeza voor een soeka

door Meïr

Zoals ik eerder heb beschreven, is er volgens de Rambam geen mezoeza vereist voor een soeka. Volgens de Rif (Hilchot Mezoeza) is er ook geen mezoeza vereist voor een soeka: De Maran is het hier ook mee eens in zijn Sjoelchan Aroech, Joree Dea 286:11, waarover meer in een andere blog. Ook Chacham Toledano is […]

Letter to the Conference of European Rabbis

door Meïr
Rav Chercky

Rotterdam, the Netherlands 5 Nisan 5776 To the Conference of European Rabbis Dear Rabbanim, Hereby I would like to address the following. The situation of European Jewry is dire. Assimilation is taking it’s toll on our communities on the one hand, while jihadist terror attacks are weakening the security of those that are committed to […]

I love Israel

door Meïr
Israel vlag

Er zijn héél veel redenen voor mij, als Joodse Rotterdammer, om dol te zijn op het land Israël. Natuurlijk is het heerlijk dat de Joodse feestdagen, waar ik hier mijn kostbare vrije dagen voor moet gebruiken, daar nationale feestdagen zijn, vooral omdat ik dan die bijzondere dagen publiekelijk met bijna zeven miljoen gelijkgestemden in een […]

Asara Betebet – hoe zat het ook alweer?

door Meïr

De tiende dag van de Hebreeuwse maand tebet is volgens de Joodse traditie een vastendag. Dit vasten is mede bedoeld om het beleg van Jeroesjalajiem door Nebuchadnezzar II van Babylonië te gedenken. Zoals in Melachiem (Koningen) 2 te lezen is, begon op deze dag het beleg dat 2,5 jaar later culmineerde in de vernietiging van […]

Abraham en zijn gemeenschap van benee Noach

door Meïr

In Beresjiet (Genesis) lezen we over aartsvader Abraham, die brak met de afgoderij van zijn vader vanuit het besef dat er maar één Schepper is die het loven, prijzen en dienen waard is. Abraham begreep dat het bidden van mensen tot beelden die door mensen gemaakt zijn, een denkfout is. De Eeuwige droeg Abraham op […]

Abraham en zijn waterputten

door Meïr

In Beresjiet (Genesis) 26:13–18 lezen we hoe de Filistijnen jaloers werden op Jitschak. In materieel opzicht gaat het Jitschak zeer voor de wind. Maar daarna volgt iets raadselachtigs: Waarom zouden de Filistijnen waterputten sluiten die zelf ook nodig hadden, zowel voor zichzelf als hun vee? Immers, in de woestijn is water schaars en een bittere […]

Mezoezot voor benee Noach?

door Meïr

Volgens de Rambam zijn Joden verplicht mezoezot (tekstkokertjes) op te hangen indien aan de volgende tien factoren voldaan is: Het belang van deze mitswa is volgens de Rambam als volgt: Maar mogen benee Noach ook mezoezot ophangen, of is dit een mitswa die alleen Joden mogen vervullen? Volgens rabbijn Bar-Ron, auteur van Guide for the […]

Wees bescheiden zoals Mosjee

door Meïr

In een eerdere blogpost is al aangegeven dat boos doen geen eigenschap is die volgens de Tora bevorderd zou moeten worden. Maar is er ook een karaktereigenschap die volgens de Tora wel als voorbeeldig wordt gezien? In de Tora staat geschreven: Mosjee (Mozes) was de grootste profeet die ooit geleefd heeft (zie het aankomende deel […]