Met deze pagina voldoen wij aan de publicatieplicht die vanaf 2014 geldt voor ANBI’s.

Dankzij deze status zijn al je giften fiscaal aftrekbaar.