Het achtste principe zegt dat de Tora zoals Jisraëel die vandaag de dag heeft, volledig van goddelijke oorsprong is, dat ze compleet en intact is, ongewijzigd sinds de tijd van Mosjee (Mozes), in een onafgebroken keten overgedragen. Dit geldt voor zowel de geschreven als de mondelinge Tora.

De Tora is ongevocaliseerd, kent geen klinkers. In Sjemot (Exodus) 23:19 staat:

Je mag een geitenbokje niet koken in de חלב (ch-l-b) van zijn moeder.

Afhankelijk van hoe je חלב uitspreekt (chalab of cheleb), betekent het melk of dierlijk vet. En zo geldt dat voor meer woorden. De schriftelijke Tora is dus onbegrijpelijk zonder de mondelinge Tora. Daarom zegt de Talmoed:

Ook als hij gelooft dat de hele Tora uit de hemel is, behalve de vocalisatie van een enkel woord of een bepaalde interpretatie, ook dan is op hem van toepassing de tekst die zegt: ‘Omdat hij geen ontzag getoond heeft voor de woorden van de Eeuwige’ (Bemidbar/Numeri 15:31).— Sanhedrien 99a

Behalve de vocalisatie bevat de mondelinge Tora ook gezaghebbende tekstinterpretaties:

De Levieten lazen het boek met de wet (Tora) van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij; zo verschaften ze inzicht in het gelezene.— Nechamja (Nehemia) 8:8

De primaire bron van de mondelinge Tora in elke generatie was het sanhedrien, het rabbinaal hooggerechtshof, wiens overleveringen en besluiten gecodificeerd zijn in de Misjnee Tora.

The Supreme Sanhedrin in Jerusalem are the essence of the Oral Law. They are the pillars of instruction from whom statutes and judgments issue forth for the entire Jewish people. Concerning them, the Torah promises Deuteronomy 17:11: “You shall do according to the laws which they shall instruct you….” This is a positive commandment.

Whoever believes in Moses and in his Torah is obligated to make all of his religious acts dependent on this court and to rely on them.— Misjnee Tora, Sefer Sjoftiem, Hilchot Mamriem 1:1

Het sanhedrien is zo’n 1500 jaar geleden onder dwang van de Romeinen ontbonden. Dat het gauw weer hersteld mag worden (Jirmejahoe/Jeremia 33:15)!

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.